ויטמינים מחברי הקהילה, לעידוד וחיזוק צוותי החינוך של הריאלי

נפלה בידינו הזכות להיות חלק מקהילה של עידוד ותמיכה הדדית, בה הורים רבים ראו לנכון להביע תודתם בעשרות מחוות של הודעות תמיכה לצוותי החינוך שלנו העמלים במהלכי הלמידה מרחוק והחזרה ההדרגתית ללימודים בתקופה מאתגרת זו. דף זה מכיל דוגמאות ממאות הודעות כאלה המגיעות למורים, לצוותי הגנים ולמנהלים שלנו מהורים, מדי יום.

קשה לתאר באיזו מידה ההודעות האלה מחממות את לב כולנו. אלה הם ויטמינים של חיזוק, בימים בהם הם נדרשים יותר מתמיד.

בדף זה אנו שמחים וגאים לחלוק אותם עמכם – צוותי החינוך שלנו – המורות, המורים, הגננות והגננים שלנו, וחברי קהילת משפחת הריאלי.