קישורים והפעלות לפעילות בבית

בדף זה תמצאו קישורים לפעילויות מומלצות לתלמידים, שניתנות לביצוע מהבית.

פעילויות ואתרים לגנים, לכיתות היסוד ולחטיבת הביניים

פעילויות ואתרים לכיתות הגבוהות

פעילויות ושיעורים מקוונים לכל הגילאים