מידע מתעדכן לקהילת בית הספר בנושא התנהלות בית הספר בעת הזו

שלום לחברי קהילת בית הספר הריאלי – תלמידים, מורים והורים,

כידוע לכם מצב התמודדות מדינת ישראל למול תופעת הקורונה, כחלק מהמגמה העולמית, עובר שינויים מדי יום.  בשל העובדה שמדובר במדיניות לאומית ובנושא המובל על ידי משרד הבריאות – בקשר עם משרד החינוך, בית הספר פועל  לפי הנחיות משרדים אלה בכל רגע נתון. 

אתר זה יקנה לכם מידע עדכני שוטף – הן בראי מדיניות והנחיות משרדי  החינוך והבריאות בנושא והן ביחס להשלכותיה על התנהלות בית הספר.
בנוסף, האתר ירכז מאמרים, קישורים וכלים שלראייתנו חשובים להתמודדות של כולנו.

עדכונים אחרונים באתר – 24.5

  • בחינות הבגרות:  לוח הבחינות העדכני מפורסם על ידי משרד החינוך  כאן. עדכון בנושא מיקוד הבחינות. ראו בקישור הבא.להלן קישור לאתר משרד החינוך לבחינות הבגרות.
  • נפגשים מחדש: אנו נכנסים לשבוע השני של למידה במתכונת מלאה בכלל הסניפים, במסגרת ההנחיות העדכניות של משרדי החינוך והבריאות. בי"א ובי"ב ממשיכים להתבצע מפגשי התגבורים, המתכונות וההכנה לבגרות.
    המפגש המחודש מיוחד ומרגש עבור כולנו!

עזרה הדדית

 עזרה הדדית: אנו, בשיתוף עם וועדי ההורים, מבקשים להזכיר את חשיבותה של העזרה ההדדית בימים אלו. זו השעה להתגייס ככל הניתן – הורים, מורים ותלמידים, לסייע זה לזה בכל הנדרש. ראו את הדף הבא שנבנה לסייע ולקדם את פעילותנו החברתית.

הנחיות ובקשה מקהילת ההורים:

בימים אלה,  כולנו ערבים זה לזה בשמירה על בריאות הילדים, ההורים והסגל, אנא שמרו על הנחיות משרד הבריאות.

מידע מטעם משרד החינוך

מידע כללי על התפשטות הנגיף, מדיניות משרד הבריאות ודרכי המניעה

ריכוז קישורים בעידן הקורונה – בכל מימדי הצורך

סרטון מידע משרד הבריאות

סרטון בנושא הנחיות להתנהגות בבידוד

הנחיות בנושא הגיינה אישית – ד"ר דניה טקגי