מידע מתעדכן לקהילת בית הספר בנושא התנהלות בית הספר בעת הזו

שלום לחברי קהילת בית הספר הריאלי – תלמידים, מורים והורים,

כידוע לכם מצב התמודדות מדינת ישראל למול תופעת הקורונה, כחלק מהמגמה העולמית, עובר שינויים מדי יום.  בשל העובדה שמדובר במדיניות לאומית ובנושא המובל על ידי משרד הבריאות – בקשר עם משרד החינוך, בית הספר פועל  לפי הנחיות משרדים אלה בכל רגע נתון. 

אתר זה יקנה לכם מידע עדכני שוטף – הן בראי מדיניות והנחיות משרדי  החינוך והבריאות בנושא והן ביחס להשלכותיה על התנהלות בית הספר.
בנוסף, האתר ירכז מאמרים, קישורים וכלים שלראייתנו חשובים להתמודדות של כולנו.

עדכונים אחרונים באתר – 29.3

  • עדכון בנושא בחינות הבגרות:  לוח הבחינות העדכני מפורסם על ידי משרש החינוך  כאן. עדכון בנושא מיקוד הבחינות. ראו בקישור הבא.
  • למידה מרחוק: ככל שעוברים הימים, עולים עוד ועוד רעיונות יצירתיים ומתפתחות דרכים חדשות ללמידה מרחוק. מאימון גופני דרך שיעור בישול, קבלת שבת, ואפילו שיעור נוסף לכיתה המתמטית לבקשת הקהל – ראו כמה דוגמאות חדשות בדף הבא 

אופן התנהלות הלמידה בבית הספר לאור מדיניות משרד החינוך כעת:

א. למידה מרחוק בבית הספר: המהלך בעיצומו! על אף מעט אתגרים מתודולוגיים וטכנולוגיים שונים (חלקם קשורים לכך שהעולם כולו עבר בו-זמנית ללמידה ברשת), מתרחשים מאז תחילת השבוע מופעים רבים של למידה מרחוק בכלל הסניפים, ובהם אוצרות של ממש. מורים, תלמידים והורים מספרים על חווית למידה מיוחדת (וגם לעתים מעצבנת, כאשר המערכת נתקעת או נופלת..), וסוגים חדשים של קשר אנושי והזדמנויות למידה מתגלים מדי יום. בדף הבא תראו מספר דוגמאות לכך. אנו נעשיר את הדוגמאות האלה באתר מדי יום.

ב.   סיוע ההורים ללמידה מרחוק: בעיקר במקרים בהם מדובר בילדים קטנים, נבקש את סיוע ההורים לחבר את הילדים למופעי הלמידה המתקיימים באמצעות מחשב.

ג.     סוגיית הבגרויות והלמידה בבית בירם: בימים אלה מוציא משרד החינוך הנחיות חדשות בנושא. ראו בקישור הבא.

ד.    עזרה הדדית: אנו, בשיתוף עם וועדי ההורים, מבקשים להזכיר את חשיבותה של העזרה ההדדית בימים אלו. זו השעה להתגייס ככל הניתן – הורים, מורים ותלמידים, לסייע זה לזה בכל הנדרש.

הנחיות ובקשה מקהילת ההורים:

בית הספר, בשיתוף עם היו"רים של ועדי ההורים, פונה לאחריות המשפחות בהיבטים הבאים:

  • בימים אלה,  כולנו ערבים זה לזה בשמירה על בריאות הילדים, ההורים והסגל, אנא שמרו על הנחיות משרד הבריאות.
  • בעיקר – אנא העבירו מסר מאוזן בנושא לילדים. הפחד עלול לעתים להוות וירוס חמור יותר ממחוללי המחלה עצמה.

ריכוז קישורים בעידן הקורונה – בכל מימדי הצורך

מידע מטעם משרד החינוך

מידע כללי על התפשטות הנגיף, מדיניות משרד הבריאות ודרכי המניעה

סרטון מידע משרד הבריאות

סרטון בנושא הנחיות להתנהגות בבידוד

הנחיות בנושא הגיינה אישית – ד"ר דניה טקגי